Нормативно-правові документи

 2023-2024 навч. рік Закон про освіту (2017)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#Text

u ЗАКОН УКРАЇНИ  «Про повну загальну середню освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

u Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні

https://bzl.cprpp.org.ua/koncepciya-rozvitku-distancijnoi-osviti-v-ukraini-10-38-36-24-01-2022/

u Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної серендньої освіти

 (затверджено Наказом МОН України №1115 від 08.09.2020)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text

u Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

u  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

u  https://moz.gov.ua/uploads/5/27593-dn_2205_25_09_2020_dod_1.pdf

u  Наказ МОН від 15.05.2023 № 563 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні


Нормативно-правові документи 2023/2024 навчального року

https://www.schoollife.org.ua/normatyvno-pravovi-dokumenty-2023-2024-navchalnogo-roku/

Немає коментарів:

Дописати коментар